Connect with us

Giáo dục

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học

82 Đang xem

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1977/UBND-KGVX về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học, ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn HĐND Thành phố, các ý kiến của Thường vụ Thành ủy hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo UBND TP trình HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019.

Chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị liên quan đề xuất UBND TP phương án sửa chữa, chống xuống cấp, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường lớp, đảm bảo đúng thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ, nhất là đối với sửa chữa, mua sắm nhỏ lẻ. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2019 và năm 2020.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND TP giải pháp nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô theo quy định đối với việc xây dựng trường chất lượng cao, trường học liên kết, chương trình song bằng, chương trình quốc tế,…

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố xem xét về phân cấp việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND TP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý (nếu có) đối với các vị trí việc làm về y tế, tài chính kế toán, tư vấn tâm lý trong trường học.

Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND TP mức phụ cấp đối với chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.

Lê Đại

Continue Reading
Advertisement

#Tag

Advertisement